Publikationer

Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar sin utvärdering till regeringen vart femte år. Den första rapporten publicerades i februari 2022.

Här publiceras rådets egna utvärderingsrapporter och löpande utvärderingar och kommentarer. 

Som underlag för rådets arbete beställer rådet löpande kunskapsunderlag från rådets sekretariat och från konsulter. Det är respektive författare till underlagsrapporterna som ansvarar för dess innehåll.


Rådets rapporter till regeringen


Underlagsrapporter


Utvärderingar och kommentarer