Om oss

Ordförande och ledamöter för Nationella expertrådet för klimatanpassning utses av regeringen för en bestämd tid.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är oberoende ansvarigt för sina beslut i rapportering till regeringen. Rådet består av ledamöter som tillsammans har kompetens inom ett brett spektrum som bland annat innefattar vattenfrågor, areella näringar, fysisk planering, hälsa, klimatologi, krisberedskap, miljö, offentlig förvaltning och samhällsekonomi.

Rådet är knutet till SMHI och här finns ett sekretariat som ska bistå rådet. Sekretariatet ska bereda ärenden för rådet, verkställa rådets beställningar och i övrigt administrera rådets verksamhet. 

Rådets ledamöter

Lisbeth Schultze, ordförande

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, Södra Östersjöns vattenmyndighet

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap, Umeå universitet samt SLU

Erik Kjellström, professor i klimatologi, Rossby centre, SMHI

Henrik Larsson, enhetschef, MSB

Sofie Storbjörk, docent i miljövetenskap, Linköpings universitet

Gregor Vulturius, hållbarhetrådgivare, SEB

Karin Ljung Björklund, tf. enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Tommy Danielsson, förvaltningschef, Kristianstads kommun

Sekretariat

Karin Lundgren-Kownacki, hälsa- och klimatanpassningsexpert, SMHI

Susanne Skyllerstedt, vatten- och klimatanpassningsexpert, SMHI

Therése Sjöberg, transport- och klimatanpassningsexpert, SMHI