Barn står intill våtmark
Barn står intill våtmark

Nyheter

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

15 januari 2024

Ny rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem

Stockholm Environment Institute (SEI) har publicerat en rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem baserat på resultat från initiativet the European Climate Risk and Trade (ECRT) Policy Programme, där Expertrådet medverkat som programpartner.

Nyheter

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

15 januari 2024

Ny rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem

Stockholm Environment Institute (SEI) har publicerat en rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem baserat på resultat från initiativet the European Climate Risk and Trade (ECRT) Policy Programme, där Expertrådet medverkat som programpartner.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.