Barn står intill våtmark
Barn står intill våtmark

Nyheter

10 juni 2024

Späckad agenda på Expertrådets majmöte

Den 28-29 maj höll det Nationella expertrådet för klimatanpassning ett av sina rådsmöten i SMHIs lokaler i Norrköping. Fokus för rådets möte var regeringens nya nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning, arbetet med den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen samt den genomgång av hinder i lagstiftningen som Advokatfirman Delphi gjort på updrag av rådet.

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

Nyheter

10 juni 2024

Späckad agenda på Expertrådets majmöte

Den 28-29 maj höll det Nationella expertrådet för klimatanpassning ett av sina rådsmöten i SMHIs lokaler i Norrköping. Fokus för rådets möte var regeringens nya nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning, arbetet med den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen samt den genomgång av hinder i lagstiftningen som Advokatfirman Delphi gjort på updrag av rådet.

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.