Man och kvinna på åker, med traktor i bakgrunden
Man och kvinna på åker, med traktor i bakgrunden

Nyheter

01 december 2023

Expertrådet deltog vid seminarium arrangerat av Formas

Den 16 november deltog Expertrådets ledamot Sofie Storbjörk samt Therése Sjöberg vid Expertrådets sekretariat i ett frukostseminarium om hur klimatanpassning och civil beredskap kan förenas för att framtidssäkra samhället när klimatet förändras.

15 november 2023

Expertrådet var med och utbildade medarbetare vid Länsstyrelsen Gävleborg

I början av november anordnade Länsstyrelsen Gävleborg ett obligatoriskt utbildningstillfälle om klimatanpassning för alla medarbetarna på Länsstyrelsen. Totalt deltog ungefär 150 personer under en eftermiddag.

11 oktober 2023

Stort engagemang när klimatråden bjöd in till workshop

I början av oktober anordnade Nationella expertrådet för klimatanpassning och Klimatpolitiska rådet en workshop om klimatanpassning där myndigheteter och privata aktörer deltog.

20 september 2023

IPCC-rapporter är viktiga för Expertrådets arbete

Den 15 september 2023 samlades forskare och experter på konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv. Det Nationella expertrådet för klimatanpassning var en av arrangörerna.

14 september 2023

Expertrådet deltog i norsk-svenskt dialogmöte om klimatanpassning

Att det finns stora likheter i klimatanpassningsarbetet i Norge och Sverige framkom med all tydlighet när det norska Miljødirektoratet besökte SMHI i veckan. Likaså en önskan om mer samverkan över landsgränserna.

Nyheter

01 december 2023

Expertrådet deltog vid seminarium arrangerat av Formas

Den 16 november deltog Expertrådets ledamot Sofie Storbjörk samt Therése Sjöberg vid Expertrådets sekretariat i ett frukostseminarium om hur klimatanpassning och civil beredskap kan förenas för att framtidssäkra samhället när klimatet förändras.

15 november 2023

Expertrådet var med och utbildade medarbetare vid Länsstyrelsen Gävleborg

I början av november anordnade Länsstyrelsen Gävleborg ett obligatoriskt utbildningstillfälle om klimatanpassning för alla medarbetarna på Länsstyrelsen. Totalt deltog ungefär 150 personer under en eftermiddag.

11 oktober 2023

Stort engagemang när klimatråden bjöd in till workshop

I början av oktober anordnade Nationella expertrådet för klimatanpassning och Klimatpolitiska rådet en workshop om klimatanpassning där myndigheteter och privata aktörer deltog.

20 september 2023

IPCC-rapporter är viktiga för Expertrådets arbete

Den 15 september 2023 samlades forskare och experter på konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv. Det Nationella expertrådet för klimatanpassning var en av arrangörerna.

14 september 2023

Expertrådet deltog i norsk-svenskt dialogmöte om klimatanpassning

Att det finns stora likheter i klimatanpassningsarbetet i Norge och Sverige framkom med all tydlighet när det norska Miljødirektoratet besökte SMHI i veckan. Likaså en önskan om mer samverkan över landsgränserna.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.