Barn står intill våtmark
Barn står intill våtmark

Nyheter

08 juli 2024

Expertrådets kommentarer på regeringens nya strategi och handlingsplan för klimatanpassning

I sin första rapport till regeringen, överlämnad i februari 2022, presenterade det Nationella expertrådet för klimatanpassning sina rekommendationer om vilken riktning det nationella arbetet med klimatanpassning bör ta. Rapporten innehöll även ett stort antal förslag på åtgärder för att stärka arbetet med klimatanpassning i Sverige.

10 juni 2024

Späckad agenda på Expertrådets majmöte

Den 28-29 maj höll det Nationella expertrådet för klimatanpassning ett av sina rådsmöten i SMHIs lokaler i Norrköping. Fokus för rådets möte var regeringens nya nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning, arbetet med den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen samt den genomgång av hinder i lagstiftningen som Advokatfirman Delphi gjort på updrag av rådet.

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

Nyheter

08 juli 2024

Expertrådets kommentarer på regeringens nya strategi och handlingsplan för klimatanpassning

I sin första rapport till regeringen, överlämnad i februari 2022, presenterade det Nationella expertrådet för klimatanpassning sina rekommendationer om vilken riktning det nationella arbetet med klimatanpassning bör ta. Rapporten innehöll även ett stort antal förslag på åtgärder för att stärka arbetet med klimatanpassning i Sverige.

10 juni 2024

Späckad agenda på Expertrådets majmöte

Den 28-29 maj höll det Nationella expertrådet för klimatanpassning ett av sina rådsmöten i SMHIs lokaler i Norrköping. Fokus för rådets möte var regeringens nya nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning, arbetet med den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen samt den genomgång av hinder i lagstiftningen som Advokatfirman Delphi gjort på updrag av rådet.

22 mars 2024

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

20 mars 2024

Regeringens nya strategi för klimatanpassning – ett steg i rätt riktning

Onsdagen den 20 mars 2024 presenterade regeringen en ny nationell strategi och handlingsplan för klimatanpassning. Ett steg i rätt riktning – men vi hade gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder, menar det Nationella expertrådet för klimatanpassning.

18 mars 2024

Expertrådets sekretariat besökte Norges Miljödirektorat för erfarenhetsutbyte

I början av mars besökte sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning norska kollegor vid Miljødirektoratet för utbyte av tankar och erfarenheter från arbetet med att utveckla en metod för nationella klimat- och sårbarhetsanalyser.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.