Nyheter

28 december 2022

Nya ledamöter utsedda i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Regeringen har utsett nya ledamöter i det Nationella expertrådet för klimatanpassning. De nya förordnandena gäller från 1 januari 2023 till och med den 31 december 2025. Nya ledamöter är Gustav Strandberg, Klimatforskare SMHI, Mette Lindahl Olsson, Enhetschef MSB och  Patrik Myrelid, Strategichef Lantmännen. 

Tre av rådets ledamöter har fått förlängt förordnande. Det innebär att Sofie Storbjörk, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Gregor Vulturius, hållbarhetrådgivare på SEB samt Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Södra Östersjöns vattenmyndighet, kommer att kvarstå som ledamöter till och med den 31 december 2024.

I och med årsskiftet 2022-2023 lämnar Lisbeth Schultze sin roll som ordförande i rådet, och regeringen avser att utse hennes efterträdare inom kort.

05 december 2022

Professor Erik Kjellström, SMHI, tillträder som ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

År 2018 utsåg regeringen professor Erik Kjellström, SMHI, som ledamot till Nationella expertrådet för klimatanpassning i samband med att rådet inrättades. Erik ingår i expertrådet fram till 31 december 2022. Nu har regeringen utsett Erik Kjellström till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet, där han tillträder den 1 januari 2023. 

31 maj 2022

Inspiration och dialog i fokus vid expertrådets vårmöte

Nationella expertrådet för klimatanpassning hade möte den 17-18 maj på SMHI i Norrköping. På agendan stod det fortsatta arbetet efter överlämnandet av expertrådets första rapport till regeringen tidigare i år. Mötet innehöll även inspirationsinslag och dialog med olika aktörer.

Kalendarium

Nyheter

28 december 2022

Nya ledamöter utsedda i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Regeringen har utsett nya ledamöter i det Nationella expertrådet för klimatanpassning. De nya förordnandena gäller från 1 januari 2023 till och med den 31 december 2025. Nya ledamöter är Gustav Strandberg, Klimatforskare SMHI, Mette Lindahl Olsson, Enhetschef MSB och  Patrik Myrelid, Strategichef Lantmännen. 

Tre av rådets ledamöter har fått förlängt förordnande. Det innebär att Sofie Storbjörk, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Gregor Vulturius, hållbarhetrådgivare på SEB samt Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Södra Östersjöns vattenmyndighet, kommer att kvarstå som ledamöter till och med den 31 december 2024.

I och med årsskiftet 2022-2023 lämnar Lisbeth Schultze sin roll som ordförande i rådet, och regeringen avser att utse hennes efterträdare inom kort.

05 december 2022

Professor Erik Kjellström, SMHI, tillträder som ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

År 2018 utsåg regeringen professor Erik Kjellström, SMHI, som ledamot till Nationella expertrådet för klimatanpassning i samband med att rådet inrättades. Erik ingår i expertrådet fram till 31 december 2022. Nu har regeringen utsett Erik Kjellström till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet, där han tillträder den 1 januari 2023. 

31 maj 2022

Inspiration och dialog i fokus vid expertrådets vårmöte

Nationella expertrådet för klimatanpassning hade möte den 17-18 maj på SMHI i Norrköping. På agendan stod det fortsatta arbetet efter överlämnandet av expertrådets första rapport till regeringen tidigare i år. Mötet innehöll även inspirationsinslag och dialog med olika aktörer.

Kalendarium

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.