Älrde kvinna dricker te i sitt kök
Älrde kvinna dricker te i sitt kök

Nyheter

20 september 2023

IPCC-rapporter är viktiga för Expertrådets arbete

Den 15 september 2023 samlades forskare och experter på konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv. Det Nationella expertrådet för klimatanpassning var en av arrangörerna.

14 september 2023

Expertrådet deltog i norsk-svenskt dialogmöte om klimatanpassning

Att det finns stora likheter i klimatanpassningsarbetet i Norge och Sverige framkom med all tydlighet när det norska Miljødirektoratet besökte SMHI i veckan. Likaså en önskan om mer samverkan över landsgränserna.

15 augusti 2023

Expertrådet deltar i policyforum på EU nivå

Under två halvdagar, 20–21 september, pågår ECRT (The European Climate Risk & Trade Policy Forum), där Expertrådet medverkar som programpartner.

09 juni 2023

Expertrådet för klimatanpassning träffades på SMHI

Den 24-25 maj träffades det Nationella expertrådet för klimatanpassning för sitt årliga vårmöte i SMHI:s lokaler. SMHI är värdmyndighet för expertrådet och stf GD Bodil Andre Aarhus hälsade ledamöterna välkomna till soliga Norrköping och tackade rådet för sitt viktiga arbete.

08 juni 2023

Anmälan öppen till konferensen "IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv"

Förmiddagen den 15 september 2023 anordnar SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv. Det blir en halvdag fullspäckad av inspiration, kunskap och erfarenheter.  

Nyheter

20 september 2023

IPCC-rapporter är viktiga för Expertrådets arbete

Den 15 september 2023 samlades forskare och experter på konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv. Det Nationella expertrådet för klimatanpassning var en av arrangörerna.

14 september 2023

Expertrådet deltog i norsk-svenskt dialogmöte om klimatanpassning

Att det finns stora likheter i klimatanpassningsarbetet i Norge och Sverige framkom med all tydlighet när det norska Miljødirektoratet besökte SMHI i veckan. Likaså en önskan om mer samverkan över landsgränserna.

15 augusti 2023

Expertrådet deltar i policyforum på EU nivå

Under två halvdagar, 20–21 september, pågår ECRT (The European Climate Risk & Trade Policy Forum), där Expertrådet medverkar som programpartner.

09 juni 2023

Expertrådet för klimatanpassning träffades på SMHI

Den 24-25 maj träffades det Nationella expertrådet för klimatanpassning för sitt årliga vårmöte i SMHI:s lokaler. SMHI är värdmyndighet för expertrådet och stf GD Bodil Andre Aarhus hälsade ledamöterna välkomna till soliga Norrköping och tackade rådet för sitt viktiga arbete.

08 juni 2023

Anmälan öppen till konferensen "IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv"

Förmiddagen den 15 september 2023 anordnar SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv. Det blir en halvdag fullspäckad av inspiration, kunskap och erfarenheter.  

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.