Nyheter

30 maj 2023

Expertrådets framtidsbilder vidareutvecklat till workshopverktyg

I den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning fanns det med ett kapitel om framtidsbilder. Framtidsbilderna visade förslag på hur ett klimatanpassat samhälle kan se ut om 30-50 år. Konceptet har nu vidareutvecklats av Nationellt kunskapscentrum vid SMHI, och har blivit ett upplägg för en workshop som personer som arbetar med klimatanpassning i kommuner, myndigheter eller organisationer kan ta del av.

09 maj 2023

Fokus på kostnad och nytta i ny rapport från Expertrådet

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning presenterar nu en rapport om klimatanpassningsåtgärder utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv. Rapporten innehåller bland annat en kartläggning av genomförda kostnads-nyttoanalyser i Sverige och ett förslag på metod för att göra kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder.

21 april 2023

Fastighetsägare måste ta större ansvar när klimatet blir varmare

Sofie Storbjörk, ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning, var en av forskarna som talade på konferensen ”Värme och människa i bebyggd miljö”. 

Vad behöver göras i våra städer när vi får varmare och varmare somrar? Det var ämnet för konferensen som ägde rum samtidigt som EU:s miljöövervakningsprogram presenterade en rapport om rekordvärme.

Nyheter

30 maj 2023

Expertrådets framtidsbilder vidareutvecklat till workshopverktyg

I den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning fanns det med ett kapitel om framtidsbilder. Framtidsbilderna visade förslag på hur ett klimatanpassat samhälle kan se ut om 30-50 år. Konceptet har nu vidareutvecklats av Nationellt kunskapscentrum vid SMHI, och har blivit ett upplägg för en workshop som personer som arbetar med klimatanpassning i kommuner, myndigheter eller organisationer kan ta del av.

09 maj 2023

Fokus på kostnad och nytta i ny rapport från Expertrådet

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning presenterar nu en rapport om klimatanpassningsåtgärder utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv. Rapporten innehåller bland annat en kartläggning av genomförda kostnads-nyttoanalyser i Sverige och ett förslag på metod för att göra kostnads-nyttoanalyser kopplat till klimatanpassningsåtgärder.

21 april 2023

Fastighetsägare måste ta större ansvar när klimatet blir varmare

Sofie Storbjörk, ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning, var en av forskarna som talade på konferensen ”Värme och människa i bebyggd miljö”. 

Vad behöver göras i våra städer när vi får varmare och varmare somrar? Det var ämnet för konferensen som ägde rum samtidigt som EU:s miljöövervakningsprogram presenterade en rapport om rekordvärme.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.