Nyheter

31 maj 2022

Inspiration och dialog i fokus vid expertrådets vårmöte

Nationella expertrådet för klimatanpassning hade möte den 17-18 maj på SMHI i Norrköping. På agendan stod det fortsatta arbetet efter överlämnandet av expertrådets första rapport till regeringen tidigare i år. Mötet innehöll även inspirationsinslag och dialog med olika aktörer.

30 maj 2022

Rapportens sammanfattning på engelska

Nu finns en engelsk översättning av sammanfattningen till Expertrådets första rapport. 

04 april 2022

Rapportens budskap lyfts i klimatseminarium

Varför behövs klimatanpassning? Den frågan och många andra kommer att besvaras i SMHIs seminarieserie om klimatanpassning som inleds 6 april. I första delen tas de viktigaste budskapen från  expertrådets rapport upp.

Nyheter

31 maj 2022

Inspiration och dialog i fokus vid expertrådets vårmöte

Nationella expertrådet för klimatanpassning hade möte den 17-18 maj på SMHI i Norrköping. På agendan stod det fortsatta arbetet efter överlämnandet av expertrådets första rapport till regeringen tidigare i år. Mötet innehöll även inspirationsinslag och dialog med olika aktörer.

30 maj 2022

Rapportens sammanfattning på engelska

Nu finns en engelsk översättning av sammanfattningen till Expertrådets första rapport. 

04 april 2022

Rapportens budskap lyfts i klimatseminarium

Varför behövs klimatanpassning? Den frågan och många andra kommer att besvaras i SMHIs seminarieserie om klimatanpassning som inleds 6 april. I första delen tas de viktigaste budskapen från  expertrådets rapport upp.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.