Barn står intill våtmark
Barn står intill våtmark

Nyheter

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

15 januari 2024

Ny rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem

Stockholm Environment Institute (SEI) har publicerat en rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem baserat på resultat från initiativet the European Climate Risk and Trade (ECRT) Policy Programme, där Expertrådet medverkat som programpartner.

19 december 2023

Förlängda förordnanden i Expertrådet

Expertrådets ledamöter Tommy Danielsson och Karin Ljung Björklund har fått sina förordnanden förlängda ytterligare tre år, till och med 2026 12 31.

01 december 2023

Expertrådet deltog vid seminarium arrangerat av Formas

Den 16 november deltog Expertrådets ledamot Sofie Storbjörk samt Therése Sjöberg vid Expertrådets sekretariat i ett frukostseminarium om hur klimatanpassning och civil beredskap kan förenas för att framtidssäkra samhället när klimatet förändras.

15 november 2023

Expertrådet var med och utbildade medarbetare vid Länsstyrelsen Gävleborg

I början av november anordnade Länsstyrelsen Gävleborg ett obligatoriskt utbildningstillfälle om klimatanpassning för alla medarbetarna på Länsstyrelsen. Totalt deltog ungefär 150 personer under en eftermiddag.

Nyheter

25 januari 2024

Ny nationell klimat- och sårbarhetsanalys ska tas fram

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning har fått i uppdrag att genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). Arbetet förväntas vara klart innan år 2026 för att ingå som viktig del i expertrådets nästa rapport till regeringen.

15 januari 2024

Ny rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem

Stockholm Environment Institute (SEI) har publicerat en rapport om transnationella klimatrisker i handelssystem baserat på resultat från initiativet the European Climate Risk and Trade (ECRT) Policy Programme, där Expertrådet medverkat som programpartner.

19 december 2023

Förlängda förordnanden i Expertrådet

Expertrådets ledamöter Tommy Danielsson och Karin Ljung Björklund har fått sina förordnanden förlängda ytterligare tre år, till och med 2026 12 31.

01 december 2023

Expertrådet deltog vid seminarium arrangerat av Formas

Den 16 november deltog Expertrådets ledamot Sofie Storbjörk samt Therése Sjöberg vid Expertrådets sekretariat i ett frukostseminarium om hur klimatanpassning och civil beredskap kan förenas för att framtidssäkra samhället när klimatet förändras.

15 november 2023

Expertrådet var med och utbildade medarbetare vid Länsstyrelsen Gävleborg

I början av november anordnade Länsstyrelsen Gävleborg ett obligatoriskt utbildningstillfälle om klimatanpassning för alla medarbetarna på Länsstyrelsen. Totalt deltog ungefär 150 personer under en eftermiddag.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.