Nyheter

02 mars 2023

Regeringen tillsätter ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Regeringen beslutade den 2 mars att tillsätta klimatexperten Åsa-Britt Karlsson som ny ordförande för det Nationella expertrådet för klimatanpassning fram till december 2026. Åsa-Britt Karlsson är för närvarande klimatexpert vid den liberala tankesmedjan Fores och tidigare GD vid Statens Geotekniska Institut mellan 2012 och 2021 samt statssekreterare på Miljödepartementet mellan 2006 och 2011. Åsa-Britt Karlsson har även varit utredare för Vägen till en klimatpositiv framtid.

– Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimatomställningen, och det ska vi fortsätta göra. Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna och det ställer höga krav på expertrådet och dess nya ordförande, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

08 februari 2023

Klimatforskaren Carina Keskitalo: Så måste Sverige anpassa sig till det nya klimatet

Det krävs krafttag i klimatanpassningsarbetet. Det menar Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som suttit med i regeringens klimatanpassningsråd.

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen 2018. Deras uppgift är att utvärdera Sveriges arbete med klimatanpassning och ge förslag på vad som måste göras. Förra året kom deras första rapport med cirka 170 förslag på åtgärder. 

I detta inslag på SVT listar Carina Keskitalo tre områden där Sverige måste anpassa sig.

28 december 2022

Nya ledamöter utsedda i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Regeringen har utsett nya ledamöter i det Nationella expertrådet för klimatanpassning. De nya förordnandena gäller från 1 januari 2023 till och med den 31 december 2025. Nya ledamöter är Gustav Strandberg, Klimatforskare SMHI, Mette Lindahl Olsson, Enhetschef MSB och  Patrik Myrelid, Strategichef Lantmännen. 

Tre av rådets ledamöter har fått förlängt förordnande. Det innebär att Sofie Storbjörk, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Gregor Vulturius, hållbarhetrådgivare på SEB samt Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Södra Östersjöns vattenmyndighet, kommer att kvarstå som ledamöter till och med den 31 december 2024.

I och med årsskiftet 2022-2023 lämnar Lisbeth Schultze sin roll som ordförande i rådet, och regeringen avser att utse hennes efterträdare inom kort.

Kalendarium

Nyheter

02 mars 2023

Regeringen tillsätter ny ordförande i expertrådet för klimatanpassning

Regeringen beslutade den 2 mars att tillsätta klimatexperten Åsa-Britt Karlsson som ny ordförande för det Nationella expertrådet för klimatanpassning fram till december 2026. Åsa-Britt Karlsson är för närvarande klimatexpert vid den liberala tankesmedjan Fores och tidigare GD vid Statens Geotekniska Institut mellan 2012 och 2021 samt statssekreterare på Miljödepartementet mellan 2006 och 2011. Åsa-Britt Karlsson har även varit utredare för Vägen till en klimatpositiv framtid.

– Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram i klimatomställningen, och det ska vi fortsätta göra. Vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt med att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna och det ställer höga krav på expertrådet och dess nya ordförande, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

08 februari 2023

Klimatforskaren Carina Keskitalo: Så måste Sverige anpassa sig till det nya klimatet

Det krävs krafttag i klimatanpassningsarbetet. Det menar Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som suttit med i regeringens klimatanpassningsråd.

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen 2018. Deras uppgift är att utvärdera Sveriges arbete med klimatanpassning och ge förslag på vad som måste göras. Förra året kom deras första rapport med cirka 170 förslag på åtgärder. 

I detta inslag på SVT listar Carina Keskitalo tre områden där Sverige måste anpassa sig.

28 december 2022

Nya ledamöter utsedda i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Regeringen har utsett nya ledamöter i det Nationella expertrådet för klimatanpassning. De nya förordnandena gäller från 1 januari 2023 till och med den 31 december 2025. Nya ledamöter är Gustav Strandberg, Klimatforskare SMHI, Mette Lindahl Olsson, Enhetschef MSB och  Patrik Myrelid, Strategichef Lantmännen. 

Tre av rådets ledamöter har fått förlängt förordnande. Det innebär att Sofie Storbjörk, docent i miljövetenskap vid Linköpings universitet, Gregor Vulturius, hållbarhetrådgivare på SEB samt Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Södra Östersjöns vattenmyndighet, kommer att kvarstå som ledamöter till och med den 31 december 2024.

I och med årsskiftet 2022-2023 lämnar Lisbeth Schultze sin roll som ordförande i rådet, och regeringen avser att utse hennes efterträdare inom kort.

Kalendarium

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten lämnades över till regeringen i februari 2022. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.