Carina Keskitalo (vice ordförande)

Carina Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Hon arbetar också vid enheten för landsbygdsstudier vid Institutionen för skogshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Umeå.

Hon har sedan år 2003 arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer.

porträtt Carina

Hon har varit bidragande författare inom klimatanpassning i IPCC:s huvudrapport 2014 och i arktiska rådsrapporter runt klimat. Keskitalo är också en av de sju medlemmarna i funktionen för forskningsstöd till EU-kommissionens beslutsfattande (EU Scientific Advice Mechanism - Group of Chief Scientific Advisors).

Huvudinriktningar för hennes arbete har varit jämförande studier av arbetet med klimatanpassningsstrategier eller klimatanpassningspolicies i olika europeiska länder, där hon själv fokuserat på England och Sverige, samt även i det åttastatliga arktiska området som omfattar de nordiska länderna, Kanada, USA och Ryssland.

Hon har också sett på klimatanpassning inom vatten- och översvämningsområdet och bland de olika sektorer och frågor som påverkar eller använder skog (inklusive skogsbruk, rennäring, och turism, samt bland annat klimatanpassning i biodiversitetskydd och i relation till invasiva arter och insektsutbrott). Till mindre del har hon också studerat bland annat försäkringsbranschens arbete med klimatanpassning, och klimatanpassning i marin kontext. 

Carina vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram

  • Behovet av att se på flera interagerande sektorer i klimatanpassning
  • Lärande från andra länder som redan genomfört klimatanpassningsprogram
  • Behovet av en bredare teoribas i anpassningsforskning, och speciellt behovet av att in en bredd av samhällsvetenskaplig kunskap, för att visa på hur beslutsfattande faktiskt sker och varför klimatanpassning i praktiken ofta varit eftersatt