Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Bidra med din kunskap

Nationella expertrådet för klimatanpassning efterlyser kunskap som kan bistå rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Nu har en enkät öppnat där det går att bidra med kunskap.

Nationella expertrådet för klimatanpassning önskar ta del av relevant publicerat material såsom myndighetsrapporter, vetenskapliga artiklar samt rapporter från företag, bransch- och intresseorganisationer. Vi efterlyser material om de risker och möjligheter Sverige kommer att möta på grund av klimatförändringar, både lokalt och globalt, samt möjliga åtgärder.

Rådet ska i slutet av 2021 lämna en rapport till regeringen. Rapporten ska inkludera förslag till prioriteringar av åtgärder för att klimatanpassa Sverige. Det material som Nationella expertrådet för klimatanpassning får ta del av kommer att utgöra underlag till rapporten. Denna rapport kommer i sin tur att ligga till grund för uppdatering av den nationella strategin för klimatanpassning.

I högerspalten finns länk till en enkät där det går att fylla i information och bifoga material. Enkäten är öppen till 22 maj.