Gregor Vulturius 

Gregor Vulturius är forskarassistent på Stockholm Environment Institute, SEI, sedan 2013 och är bland annat ansvarig för policyfrågor inom EU. Han är dessutom verksamhetsansvarig på Stockholm Sustainable Finance Centre sedan 2019. Mellan 2011 och 2013 jobbade han som forskarassistent på Umeå universitet.

Under hela sin forskarkarriär har han jobbat med tvärvetenskaplig forskning om klimatanpassning med särskild inriktning mot vetenskapskommunikation, skogsbruk, samhällsplanering och skydd, försäkring och värdekedjor.   

Porträttbild

Under de senaste åren har han lagt fokus av sitt arbete på frågan hur aktörer på den globala finansmarknaden kan minska sin klimat- och miljöpåverkan, hantera sin exponering till fysiska, marknads- och policyrelaterade klimatrisker, och bidra till hållbar utveckling.  

År 2020 tog Gregor Vulturius doktorsexamen från Edinburgh universitet. Hans avhandling handlade om klimatanpassning inom det svenska skogsbruket och hur klimatkommunikation kan öka engagemanget för frågan bland enskilda skogsägare. Gregor innehar dessutom en masterexamen i samhällsplanering och utveckling från Umeå universitet och en bachelorexamen i sociologi och geografi från Martin Luther-universitet i Tyskland.  

Gregor vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram

  • Behovet av nya lösningar och samarbeten för att höja finansieringstakten för åtgärder som bidrar till klimatanpassning och andra viktiga samhällsmål.  
  • Ökad förståelse bland politiska och ekonomiska beslutsfattare om Sveriges exponering mot direkta och indirekta gränsöverskridande klimateffekter.  
  • Främjande av myndigheternas och kommunernas förmåga att kommunicera om klimatrelaterade risker på ett sätt som förbättrar samhällets och individernas anpassningsförmåga.