Aktuellt från Nationella expertrådet för klimatanpassning

flicka plaskar i en vattenpöl

Aktuellt från Nationella expertrådet för klimatanpassning

flicka plaskar i en vattenpöl

Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Expertrådet ska vart femte år ge underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten ges ut år 2021. Rådet är tillsatt av regeringen och är knutet till SMHI.