Publikationer

Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar sin utvärdering till regeringen vart femte år. Den första rapporten utkommer i slutet av år 2021.

Här presenteras rådets egna utvärderingsrapporter, beställda underlagsrapporter samt egna löpande utvärderingar.

Rådets rapporter till regeringen

Den första utvärderingsrapporten ges ut i slutet av år 2021.

Underlagsrapporter

På uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning har PwC tagit fram rapporten "Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder". Studien syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar och är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.
PwC: Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder

Utvärderingar

(egna löpande resultat, sammanställda från t ex workshops)