Publikationer

Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar sin utvärdering till regeringen vart femte år. Den första rapporten utkommer i slutet av år 2021.

Här kommer rådets egna utvärderingsrapporter och löpande utvärderingar att presenteras. Som underlag för rådets arbete beställer rådet löpande kunskapsunderlag från rådets sekretariat och från konsulter. Det är respektive författare till underlagsrapporterna som ansvarar för dess innehåll.

Rådets rapporter till regeringen

Den första utvärderingsrapporten ges ut i slutet av år 2021.

Underlagsrapporter

På uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning har PwC tagit fram rapporten "Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder". Studien syftar till att ge företag, organisationer och myndigheter vägledning inför framtida prioriteringar och är indelad i sex teman: handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel samt geopolitik.
PwC: Så påverkas det svenska samhället av klimatförändringar i andra länder

Utvärderingar

(egna löpande resultat, sammanställda från t ex workshops)