Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Vetenskaplig rapport från Climate Change Megagame i Linköping nu publicerad

Den 21 november 2020 arrangerades ett megagame i Östergötland, med fokus på klimatförändring och klimatanpassning. Efter spelandet gjorde spelledarna, på uppdrag av sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning, gruppintervjuer som ligger till grund för den nu publicerade underlagsrapporten “Citizens’ views on climate-change adaptation: A study of the views of participants in the 2020 Climate Change Megagame”. Underlagsrapporten har finansierats av Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Syftet med underlagsrapporten är att få veta mer om hur allmänheten föreställer sig att ett önskvärt klimatanpassat, hållbart fossilfritt samhälle ser ut 2050 samt vilka möjligheter och utmaningar som finns på vägen dit. Rapporten presenterar också hur ett megagame kan designas för att förstärka diskussioner kring omställningen till ett hållbart samhälle.

Kvalitativ analys av intervjusvaren

Rapporten är baserad på sju fokusgruppsintervjuer med deltagare i megagamet. På uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning fokuserade diskussionerna under eventet på frågor om klimatanpassning för att få mer kunskap om allmänhetens, och speciellt ungas, syn på anpassningsfrågan.

Intervjusvaren har sedan analyserats av Ola Uhrqvist (Linköpings Universitet, LiU) i samråd med Anna Jonsson (Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning) och Ola Leifler (LiU) och Magnus Persson (LiU).

Många blandar ihop mitigering och klimatanpassning

– Det tydligaste resultatet är att deltagarna huvudsakligen pratar om mitigering och klimatanpassning som samma sak. Klimatanpassning läggs i första hand på en individnivå och handlar då om hur vi skall anpassa oss för att sluta bidra till den globala uppvärmningen. Det är också tydligt att engagemanget är fokuserat på att minska effekterna i andra, fattigare, delar av världen, säger Anna Jonsson på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

En tendens i resultatet är också att anpassning i första hand förväntas innebära radikala omställningar, innovation och nytänkande, kanske för att motsvara de stora förändringar som klimatförändringarna väntas innebära.

Deltagarna visade sig vara positiva till ekosystembaserade lösningar, som anläggandet av våtmarker, men tror samtidigt att det även kommer att krävas tekniska lösningar, särskilt där det är ont om plats.

Rapporten bidrar till vidare arbete

Rapportens resultat kommer nu bland annat att användas som underlag till en del av Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport till regeringen som ska vara inlämnad den 31 december 2021.