ordbild av namnet

Tidigare nyheter

Kunskapsutbyte med Storbritannien
Rådet har inlett ett kunskapsutbyte med motsvarande organ i Storbritannien. Bland annat diskuteras samarbete kring kostnad/nyttoanalyser.
Kunskapsutbyte med Storbritannien

Workshops på tema omvärld
Rådet har arrangerat en serie workshops om hur klimatförändringar i andra länder påverkar Sverige. 
Workshops om indirekta effekter

Bidra med Din kunskap
Rådet har efterlyst kunskap för arbetet med uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.  Via en enkät var det möjligt att bidra. Enkäten stängdes den 22 maj.
Bidra med din kunskap

Svensk Försäkring om klimatanpassning
Under en dialog med försäkringsbranschen lyftes bland annat dess roll som kapitalförvaltare och kommunernas arbete.
Svensk Försäkring om klimatanpassning

Workshop om torka och vattenbrist
Vilka åtgärder bör prioriteras för att hantera vattenbrist, både på kort och längre sikt? Det diskuterades nyligen under en workshop.
Workshop om torka och vattenbrist

Ny ledamot
Henrik Larsson är ny ledamot i expertrådet. Henrik, som är enhetschef på MSB, ersätter Patrik Perbeck.
Rådets ledamöter