Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Sju bilder om framtiden

Hur kan ett klimatanpassat Sverige se ut i framtiden? Det vill rådet beskriva med hjälp av framtidsbilder. Resultaten från online-möten där möjliga lösningar som behövs på längre sikt (30–50 år) diskuterats med experter finns nu beskrivna i en rapport som blir underlag för rådets fortsatta arbete.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Nationella expertrådet för klimatanpassning och dess sekretariat genomfört sju online-möten strukturerade efter de prioriterade utmaningarna i den nationella strategin för klimatanpassning.

Resultaten från mötena kommer nu att arbetas in i sju framtidsbilder som en del av expertrådets första rapport till regeringen.

Syftet med framtidsbilderna är att ta fram tankeväckande forsknings- och expertbaserade bilder av en möjlig klimatanpassad framtid.

– Tanken är att förmedla en känsla av vad ett klimatanpassat samhälle kan innebära. Vi behöver veta hur ett gott samhälle, som påverkats av klimatförändringar och andra förändringar men där vi har lyckats med klimatanpassning, kan se ut i ett 30–50 års framtidsperspektiv. Det finns ett behov av att konkretisera, förenkla och beskriva bilder som människor kan förstå och känna något för, säger Anna Jonsson vid expertrådets sekretariat.

– Det kan vara abstrakt att tänka om framtiden, men det är nödvändigt. Vissa beslut måste tas nu eftersom de påverkar våra förutsättningar för att hantera framtida klimatförändringar, säger Anna Jonsson.

Underlag till rådets framtidsbilder

De sju underlagen till framtidsbilderna finns nu beskrivna i en rapport sammanställd av IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av rådet. 

Underlagen till framtidsbilderna togs fram genom att samla experter från olika områden. Under sju digitala möten utgick deltagarna från de prioriterade utmaningarna:

  • Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur.
  • Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk, och industri.
  • Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling.
  • Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel.
  • Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar människor, djur och växter.

Till rapporten "Sammanställning av mötesserien Framtidsbilder för ett klimatanpassat Sverige"