Therése Sjöberg

Therése Sjöberg ansvarar för sekretariatet för Nationellt Expertråd för klimatanpassning.

porträtt Therese

Therése Sjöberg kommer tidigare från Transportstyrelsen där hon arbetat som expert på flygets miljö- och klimatpåverkan i 15 år.

Sedan 2008 har Therése deltagit som svensk expert i arbetet inom EU och flygets FN-organ International Civil Aviation Organisation (ICAO) med utvecklandet av ett globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget kallat Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

Genom sitt arbete med utvecklandet av klimatstyrmedel för flyget har Therése etablerat ett brett kontaktnät både nationellt och internationellt. Hon har även ansvarat för beräkningar och rapportering av flygets utsläpp till luft i enlighet med Sveriges klimatrapporteringsåtaganden. Therése började arbeta i sekretariatet i januari 2020 och tog över ansvaret i februari 2022.