Susanne Skyllerstedt

Susanne Skyllerstedt arbetar på sekretariatet för Nationellt Expertråd för klimatanpassning.

Susanne Skyllerstedt

Susanne har erfarenhet från arbete med vattenförsörjning och klimatanpassning inom svensk vattenförvaltning och inom internationellt utvecklingssamarbete. Hon har bland annat arbetat med att ta fram planeringsunderlag för vattenförsörjning i ett förändrat klimat och metodstöd för vatten- och klimatanpassningsplanering.

Susanne innehar en masterexamen i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling från Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet och en kandidatexamen i miljövetenskap från Högskolan i Kalmar. Susanne har arbetat i sekretariatet sedan mars 2022.