Resultatredovisningar

I SMHIs regleringsbrev anges att Nationella expertrådet för klimatanpassning ska redovisa vilka resultat man hittills har uppnått inom ramen för sin uppgift. 

I resultatredovisningen presenteras rådets möten, vilka underlagsrapporter och annan kunskap som arbetats fram, kommunikations- och dialoginsatser.

Här framgår även vilka som varit rådets ledamöter och medarbetare vid rådets sekretariat.