Lotta Andersson

Lotta Andersson ansvarar för sekretariatet för Nationellt Expertråd för klimatanpassning.

porträtt Lotta

Lotta Andersson är docent i miljövetenskap och har tidigare varit adjungerad professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet. 

Hon har lång erfarenhet av forskning kring vatten- och klimatfrågor såväl inom Sverige som internationellt.

Sedan 2012 har hon varit knuten till Kunskapscentrum för Klimatanpassning vid SMHI där hon bl.a ansvarat för framtagande av en klimatanpassningsstrategi för Östersjöregionen, samt för regeringsuppdraget ”underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat".