Lisbeth Schultze

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Lisbeth har studerat kemi, biologi och geografi vid Linköpings universitet och Lunds universitet i syfte att bli ämneslärare.

Porträttbild
Foto Misak Nalbandian

Hon har dock hela yrkeslivet arbetet inom statlig förvaltning, i huvudsak inom länsstyrelserna och inom flera olika verksamhetsområden som naturvård, miljöskydd, krisberedskap, regional utveckling och miljömål.

Lisbeth arbetade under åtta år som länsråd vid Länsstyrelsen i Hallands län och är sedan 2014 länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 Lisbeth var sakkunnig i Miljömålsberedningen som arbetade fram ett nytt klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag.
 

Lisbeth vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram vikten av att:

  • Det nationella expertrådet för klimatanpassning levererar enligt regeringens uppdrag till rådet.
  • Rådet förmår se till helheten, göra tvärsektoriella bedömningar och med utgångspunkt från vetenskapen lämna förslag till prioriteringar som gör att samhällets robusthet i ett förändrat klimat ökar.
  • Rådet i sitt arbete har löpande dialog med det Klimatpolitiska rådet och samverkar på bästa sätt.