Karin Lundgren-Kownacki

Karin Lundgren-Kownacki arbetar på sekretariatet för Nationellt Expertråd för klimatanpassning.

porträttbild Karin

Karin Lundgren-Kownacki är disputerad forskare i arbetsmiljöteknik, med inriktning termiskt klimat, från Lunds universitet.

Hennes forskning har inriktat sig på kopplingen mellan ökad värmeexponering och hälsa, framför allt påverkan på arbetsmiljö och produktivitet. Fokus har legat på utvärdering av de nuvarande metoderna och verktygen för att utvärdera arbete i varma miljöer, både inomhus och utomhus, samt analys av lokalt förankrade och hållbara anpassningsåtgärder.

Hon har även under en period jobbat för internationella organisationer i Genéve (ILO, WHO, UNEP). Karin har arbetat i sekretariatet sedan december 2019.