Karin Ljung Björklund

Karin arbetar på Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa som tillförordnad enhetschef. Hon är sedan 2011 Sveriges fokalpunkt för WHO Europas miljöhälsoprocess samt nationell gruppledare för miljö och hälsa gentemot Europas miljöbyrå EEA.

Karin har arbetat på Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa sedan myndighetens bildande 2014, och som tillförordnad enhetschef sedan april 2020.

Karin har en bakgrund inom markvetenskap och miljömedicinsk forskning från SLU, KI och UWA i Australien och har alltid varit intresserad av hur vår omgivningsmiljö påverkar hälsan. Uppdraget inom miljörelaterad hälsa på Folkhälsomyndigheten är brett och innefattar samhällsplanering, kemikalier, inomhusmiljö, klimat och luftkvalitet, med ett särskilt fokus på jämlik hälsa.

Karin Björklund

Karin är sedan 2011 Sveriges fokalpunkt för WHO Europas miljöhälsoprocess där även WHOs arbete med klimat och hälsa ingår. Hon är även nationell gruppledare för miljö och hälsa gentemot Europas miljöbyrå EEA.

Karin har under många år arbetat med hälsa i det nationella miljömålsarbetet och har i sin roll som Folkhälsomyndighetens kontaktpunkt för Miljömålsrådet drivit ett flertal myndighetsgemensamma samverkansprojekt. Karin har ett brett kontaktnät med myndigheter och akademin både nationellt och internationellt. 

Karin vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram

  • Jämlikhet som en faktor i anpassningsarbetet
  • hur hälsa kan utgöra en drivkraft i det omställningsarbete som krävs
  • vikten av samverkan mellan olika områden och sektorer för att hitta synergier i åtgärdsarbetet
  • den samhällsekonomiska hälsovinsten av miljö- och klimatåtgärder
  • vikten av ett helhetsperspektiv för att undvika att nya problem uppstår
  • friskfaktorer framför riskfaktorer.