Henrik Larsson

Henrik Larsson är enhetschef på Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Porträttbild

Henrik vill inom arbetet med klimatanpassning lyfta fram:

  • Att klimatanpassningsåtgärder är en naturlig del i det olycksförebyggande arbetet och att vi systematiskt  arbetar med att reducera riskerna i samhället oavsett organisationsform eller lagrum.
     
  • Våga prioritera klimatanpassningsåtgärderna så att vi skyddar samhällsviktig verksamhet. Vi kommer inte ha ekonomiska förutsättningar att bygga bort alla risker på en gång.
     
  • Vi skall inte underskatta betydelsen av att ha en långsiktig finansiering av de praktiska klimatanpassningsåtgärderna. Vi har förmåga att inom några år identifiera risker och behov men vi behöver troligen tiotalsår för att bygga bort dessa.