Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Lansering av nationella expertrådets rapport 9 februari

Nationella expertrådet för klimatanpassning bjuder in till lanseringen av rådets första rapport till regeringen med rekommendationer kring utvecklingen av det svenska klimatanpassningsarbetet.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska den 9 februari 2022 lämna sin första rapport till regeringen.

Rapporten innehåller en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning, förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning samt en prioritering av anpassningsåtgärder både på en mer övergripande nivå och på sakområdesnivå. 

Delta digitalt

Lanseringen hålls kl. 09:00 - 12:15 den 9 februari. Några höjdpunkter ur programmet:

  • Klimatförändringar med påverkan på Sverige med Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI
  • Expertrådet presenterar huvudbudskapen från rapporten
  • Lisbeth Schultze, ordförande för Nationella expertrådet för klimatanpassning överlämnar rapporten till miljö- och klimatminister Annika Strandhäll
  • En panel bestående av Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Göran Hjelm, Finanspolitiska rådet, Martina Angela Caretta, IPCC coordinating lead author från Lunds universitet, och Lisbeth Schultze reflekterar över Expertrådets rapport med fokus på samordning och samarbete.

Anmäl dig till rådets rapportlansering

Länk till anmälan hittar du på denna sida. Sista anmälningsdag är den 4 februari.

Bekräftelse med information om uppkoppling till eventet samt länk kommer att skickas ut till anmälda senast den 8 februari.