Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Globalt nätverk av klimatpolitiska råd lanseras när COP26 öppnar

Klimatråd från 19 länder världen över har gemensamt etablerat ett nytt globalt nätverk för nationella klimatpolitiska råd - the International Climate Councils Network, ICCN. Nätverket lanseras officiellt idag i samband med att klimattoppmötet COP26 startar i Glasgow.

Syftet med nätverket är att främja samarbete mellan råden samt stödja utvecklingen av nya klimatråd runt om i världen. Råden tillhandhåller evidensbaserade och oberoende expertråd och bedömningar för att vägleda regeringarnas genomförande av effektiv politik som leder till minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringar.

– Genom nätverket får vi möjlighet att se hur andra råd arbetar så vi inte behöver uppfinna hjulet hela tiden. Om många länder etablerar sådana här råd är det förhoppningsvis ett sätt att få in vetenskaplig kunskap i beslutfattandet om klimatanpassning och utsläppsminskning, säger Carina Keskitalo, vice ordförande i det svenska Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Ett öppet, inkluderande och samarbetsinriktat initiativ

För närvarande deltar 21 klimatråd från sex kontinenter, exempelvis är Australien, Costa Rica, Kanada, Danmark, Guatemala, Frankrike, Mexiko, Nya Zeeland och Sydafrika representerade. Från Sverige deltar både det Klimatpolitiska rådet och Nationella expertrådet för klimatanpassning i nätverket. Tillsammans står länderna i nätverket för 10 % av de årliga globala koldioxidutsläppen (2019) och utgör nästan 10 % av världens befolkning. Nätverket är ett öppet, inkluderande och samarbetsinriktat initiativ som kontinuerligt välkomnar nya medlemmar. Efter COP26 tar Kanadas, Frankrikes och Guatemalas klimatråd över stafettpinnen för att organisera nätverkets verksamhet under 2022. Tanken är att nätverkets styrgrupp ska rotera på årsbasis.

Inom nätverket har råden bland annat diskuterat sina roller och mandat i den nationella politiken men även specifika sakfrågor som metoder för att mäta effekter av klimatpolitik, kostnader för klimatomställningen och hur man bäst närmar sig en rättvis omställning.

Uppmaning om att gå från ord till handling

I samband med nätverkets lansering på COP26 publicerar ett flertal medlemmar ur nätverket, inklusive det Nationella expertrådet för klimatanpassning, ett öppet brev riktat till världens statsöverhuvuden och regeringschefer samt till Alok Sharma, president för COP26, med uppmaningar om att gå från ord till handling. Brevet understryker vikten av att utgå från en evidensbaserad analys för att uppnå effektiv klimatpolitik och att oberoende klimatråd har mycket att bidra med för att länderna ska kunna nå de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Lanseringen sker den 1 november

Lanseringen Making ambition count - the role of Climate Councils in turning commitments into actions sker den 1 november kl. 18.00-19.00 (UK time) och kan följas här på Youtube

Lista över nätverkets nuvarande medlemmar

Climate Change Authority (Australia), Canadian Institute for Climate Choices & Net-Zero Advisory Body (Canada), Comité Científico de Cambio Climático [Scientific Committee on Climate Change] (Chile), Consejo Científico de Cambio Climático [Scientific Council on Climate Change Panel] (Costa Rica), Klimarådet [Council on Climate Change] (Denmark),Suomen Ilmastopaneeli [Climate Change Panel] (Finland), Haut conseil pour le climat [High council on climate] (France), Expertenrat für Klimafragen [Council of Experts on Climate Change] (Germany), Consejo Nacional de Cambio Climático [National Council on Climate Change] (Guatemala), ΕιδικήΕπιστημονικήΕπιτροπήγιατηνΑντιμετώπισητηςΚλιματικήςΑλλαγής [National Scientific Climate Change Council] (Greece), Loftslagsráð [Climate Council] (Iceland), An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide [Climate Change Advisory Council] (Ireland), Consejo de Cambio Climático [Council on Climate Change] (Mexico), Climate Change Commission (New Zealand), National Panel of Technical Experts, Climate Change Commission (Philippines), Presidential Climate Commission (South Africa), Klimatpolitiska Rådet [Climate Policy Council] & Nationella Expertrådet för Klimatanpassning [National Expert Council for Climate Adaptation] (Sweden), Organe consultatif sur les changements climatiques [Advisory Body on Climate Change] (Switzerland), Climate Change Committee (United Kingdom).