Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Fokus på kommunernas klimatanpassningsarbete

Samverkan med och mellan kommunerna var temat när expertrådet bjöd in två kommuner och ett mellankommunalt nätverk till kunskapsutbyte.

Vid ett expertrådsmöte sattes extra fokus på kommunernas arbete med klimatanpassning, och då särskilt på hur kommunerna kan ta hjälp av varandra genom samverkan och nätverkande.

Ängelholm

Från Ängelholm rapporterades att kommunen deltar i flera mellankommunala nätverk och regionala samarbeten med myndigheter, företag och forskningsprojekt. Kommunen deltar bland annat i Regional kustsamverkan, Vegeåns vattenråd samt det europeiska initiativet Make-cities-resilient. Det underströks att det finns mycket att lära av varandra och att man kommer på nya lösningar genom att arbeta i nätverk.

Boden

Bodens kommun delar älvdalar med Gällivare och Luleå kommun, vilket gör det naturligt att samverka med dessa kommuner. Däremot finns inget regionalt kommunnätverk i Norrbotten, utan klimatanpassning lyfts istället i andra forum.

Boden har bland annat skrivit på ett så kallat Borgmästaravtal som omfattar klimatanpassning, samt  deltar i Bodensjögruppen där frågor om vattenkvalitet och höga flöden i samband med vårfloden diskuteras.

Göteborgs-regionen

Göteborgs-regionens kommunnätverk för klimatanpassning  startades 2018 och utgörs av tio av regionens tretton kommuner. Inom nätverket försöker man få till en intern kunskapsutbyggnad, hjälpa varandra, vara bollplank, ge inspiration och ta hjälp av andras förarbete. Nätverket blir också en gemensam röst utåt, till exempelmot Länsstyrelsen och andra aktörer inom hela regionen.

Samtliga kommunrepresentanter var överens om att det finns ett stort intresse av att samverka mellan kommunerna och att nätverk skapar forum för samverkan och ger möjlighet att lyfta gemensamma utmaningar.

Vid mötet deltog Geraldine Thiere från Ängelholms kommun, Sara Chlot från Bodens kommun och David Hirdman från Göteborgs-regionens kommunnätverk för klimatanpassning.