ordbild av nationella expertrådet för klimatanpassning

Webbinarium och dialogseminarium klimatanpassning15 oktober

Många intresserade deltog vid expertrådets webbinarium med anslutande dialogseminarium den 15 oktober. Deltagarna fick möjlighet att ta del av rådets arbete kring klimatanpassning samt ge inspel till regeringens framtida klimatanpassningsstrategi. Dokumentation från dagen kommer att bli tillgänglig.

Nationella expertrådet för klimatanpassning ska i slutet av nästa år lämna sin första rapport till regeringen, bland annat med rekommendationer för Sveriges klimatanpassningsarbete. Som en del av arbetet med slutrapporten ordnade rådet ett webbinarium där  rådets uppdrag och arbete presenterades.

I anslutning till webbinariet arrangerades också fem parallella webbaserade dialogseminarier med fokus på olika geografiska områden i Sverige. Syftet med dialogseminarierna var att identifiera viktiga klimatanpassningsfrågor för respektive geografiskt område. Representanter från expertrådet och dess sekretariat deltog.

Dokumentation från dagen kommer publiceras på denna webbsida. Det blir också möjligt att lämna synpunkter i efterhand via e-post.

Deltagare under dagen var aktörer med olika roller och kompetenser för att fånga in tvärsektoriella och regionala perspektiv i klimatanpassningsarbetet.  Exempel på deltagare var representanter från kommuner, myndigheter, forskning, företag, bransch- eller intresseorganisationer.