Nationella expertrådet för klimatanpassning, ordbild.

Bred dialog om hur Sverige ska möta klimatförändringen

Inför rådets kommande rapport till regeringen arrangerades ett webbinarium och dialogseminarier med en rad aktörer. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder. 

Nationella expertrådet för klimatanpassning ska i slutet av nästa år lämna en rapport till regeringen med förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning.

Den 15 oktober arrangerade rådet ett webbinarium för att berätta om det pågående arbetet och få in synpunkter. Närmare 150 deltagare från kommuner, myndigheter, departement, forskning, företag, bransch- och intresseorganisationer deltog.

Webbinariet följdes av dialogseminarier för att diskutera vilka regionala risker som särskilt behöver lyftas och vilka åtgärder som krävs  när det gäller klimatanpassning.

Flytta fram Sveriges position

– Det är viktigt att se helheter och olika perspektiv. Därför behöver vi ta del av erfarenheter, inte minst de skilda utmaningar som olika delar av landet har. Med vår rapport vill vi flytta fram Sveriges position så att vårt samhälle blir mer robust, sade Lisbeth Schultze, ordförande för expertrådet.

– Klimatanpassning kan bidra till det goda samhället. Men vi måste börja nu, ju längre vi väntar desto större insatser kommer behövas. Men det finns inget facit för exakt hur det ska göras och därför behöver vi arbeta i etapper och utvärdera efter hand, sade Lisbeth Schultze.

Rådets pågående arbete

Under webbinariet presenterade rådets ledamöter sin syn på klimatanpassning. Kommunernas roll, vattenfrågor och hur klimatförändringar i andra länder påverkar Sverige lyftes särskilt. En röd tråd var också att arbetet med utsläppsminskning behöver ske sammanhållet med klimatanpassning.

Rådets representanter berättade också om det pågående arbetet.  Bland annat har flera tematiska rapporter tagits fram och dialog förs med olika aktörer som branschorganisationer och motsvarande expertråd i Storbritannien.