ordbild av nationella expertrådet för klimatanpassning

Tidigare nyheter

Rapport om lösningar för att hantera vattenbrist
Lösningar för att hantera vattenbrist och torka presenteras i en rapport från Sweco, framtagen på uppdrag av expertrådet.
Sweco: Hantering av vattenbrist i Sverige kräver många olika åtgärder

Klimatförändringar i andra länder – effekter för Sverige
De främsta riskerna och sårbarheterna för Sverige på grund av klimatförändringar i andra länder identifieras i en rapport från IVL. Rapporten har tagits fram på uppdrag av expertrådet.
IVL: Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder

Kartläggning av nationella arbetet
I en rapport kartläggs hur myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser förbereder sig på ett förändrat klimat. Rapporten har gjorts av IVL på uppdrag av expertrådet.
IVL: Ojämn förberedelse på ett förändrat klimat

Kunskapsutbyte med Storbritannien
Rådet har inlett ett kunskapsutbyte med motsvarande organ i Storbritannien. Bland annat diskuteras samarbete kring kostnad/nyttoanalyser.
Kunskapsutbyte med Storbritannien

Workshops på tema omvärld
Rådet har arrangerat en serie workshops om hur klimatförändringar i andra länder påverkar Sverige. 
Workshops om indirekta effekter

Bidra med Din kunskap
Rådet har efterlyst kunskap för arbetet med uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning.  Via en enkät var det möjligt att bidra. Enkäten stängdes den 22 maj.
Bidra med din kunskap

Svensk Försäkring om klimatanpassning
Under en dialog med försäkringsbranschen lyftes bland annat dess roll som kapitalförvaltare och kommunernas arbete.
Svensk Försäkring om klimatanpassning

Workshop om torka och vattenbrist
Vilka åtgärder bör prioriteras för att hantera vattenbrist, både på kort och längre sikt? Det diskuterades nyligen under en workshop.
Workshop om torka och vattenbrist

Ny ledamot
Henrik Larsson är ny ledamot i expertrådet. Henrik, som är enhetschef på MSB, ersätter Patrik Perbeck.
Rådets ledamöter